ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

December 27, 2021

ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೆ?? ಯಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟೊಂದಾ ?? ಭಾರತದಲ್ಲಿ…

ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೆ?? ಯಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟೊಂದಾ ?? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ??