ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

December 26, 2021

ಪೌರಾಣಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವನ ಪಿನಾಕ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾರಂಗ ಇವೆರಡು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ…

ಪೌರಾಣಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವನ ಪಿನಾಕ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾರಂಗ ಇವೆರಡು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೊತ್ತಾ??

ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು,…

ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೂಳಿ ತರ ಇರುವ ಹೊಸ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?? ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು…

ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೂಳಿ ತರ ಇರುವ ಹೊಸ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?? ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??