ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಿರಿಕ್ ಹುಡುಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಿರಿಕ್ ಹುಡುಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ರಾಹುಲ್ ರವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಯಾಕಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ರಾಹುಲ್ ರವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಯಾಕಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪು ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ರೈತ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನದು ಅಪ್ಪುಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪು ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ರೈತ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನದು ಅಪ್ಪುಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಧಾರವಾಹಿ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಧಾರವಾಹಿ ತಂಡ, ಇದೀಗ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಆರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಧಾರವಾಹಿ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಧಾರವಾಹಿ ತಂಡ, ಇದೀಗ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಆರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!