ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನು ಕಾಣದ ಜಲಪ್ರಳಯ ಆಗಲು ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತೇ?? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪ್ಪೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನು ಕಾಣದ ಜಲಪ್ರಳಯ ಆಗಲು ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತೇ?? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪ್ಪೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಎಬಿಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ??

ಎಬಿಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ??

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಬಿಡಿ, ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಬಿಡಿ, ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!