ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

November 17, 2021

ಅಪ್ಪು ತರ್ಪಣವನ್ನು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು…

ಅಪ್ಪು ತರ್ಪಣವನ್ನು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?? ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ?…

ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಷ್ಟಿವೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಪುನೀತ್ ಎದೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಷಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾವ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ.…

ಪುನೀತ್ ಎದೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಷಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾವ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??