ಕೌನ್ ಬಾನೇಹ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದವರು, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೌನ್ ಬಾನೇಹ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದವರು, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಯ್ತು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ, ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಯ್ತು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ, ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ವಿರಾಟ್,ರೋಹಿತ್ ಗಿಂತ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇಯ್ನ್, ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ವಿರಾಟ್,ರೋಹಿತ್ ಗಿಂತ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇಯ್ನ್, ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!