ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ, ಕೆಜಿ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆದ್ರೆ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ, ಕೆಜಿ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆದ್ರೆ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಕೊನೆಗೂ ಮನು ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಣ, ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?? ಇಷ್ಟೇನಾ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.

ಕೊನೆಗೂ ಮನು ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಣ, ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?? ಇಷ್ಟೇನಾ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.

error: Content is protected !!