ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಫೈಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ?? ಅಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಫೈಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ?? ಅಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?? ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಪರದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?? ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಪರದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ.

ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಅದರ ಲಾಭಗಳೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಅದರ ಲಾಭಗಳೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

error: Content is protected !!