ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಾರತದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕೋಚ್ ಆಗಬಾರದು – ವಸೀಂ ಜಾಫರೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಾರತದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕೋಚ್ ಆಗಬಾರದು – ವಸೀಂ ಜಾಫರೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ರವರು ಅರವಿಂದ್ ರವರ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದರೇ?? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಯಲು. ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ರವರು ಅರವಿಂದ್ ರವರ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದರೇ?? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಯಲು. ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಭರ್ಗಿ, ಸುದೀಪ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ನಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ?? ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಭರ್ಗಿ, ಸುದೀಪ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ನಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ?? ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!