ಅಂಬರೀಶ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ.

ಅಂಬರೀಶ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ.

ಆತ ಆಡದಿದ್ದರೇ ಭಾರತ ಖಂಡಿತ ಸೋಲಲಿದೆ. – ಜಿ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಆತ ಆಡದಿದ್ದರೇ ಭಾರತ ಖಂಡಿತ ಸೋಲಲಿದೆ. – ಜಿ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!