ಕೊರೊನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಚೇತನ್. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊರೊನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಚೇತನ್. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ನೀರ್ ಚಟ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ನೀರ್ ಚಟ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!