ಐಪಿಎಲ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೊರೊನ ಕಾಟ ! ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಶಾಕ್. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಐಪಿಎಲ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೊರೊನ ಕಾಟ ! ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಶಾಕ್. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!