ಶೃತಿ ರವರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರ ಎಂಟ್ರಿ ! ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಶೃತಿ ರವರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರ ಎಂಟ್ರಿ ! ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!