ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇತರ ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇತರ ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಸುಶಾಂತ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್, ಕರುಣ್ ಕದ ತಟ್ಟಲು ಒಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾಕಿ ! ನಡೆತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಸುಶಾಂತ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಕರುಣ್ ಕದ ತಟ್ಟಲು ಒಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಬಾಕಿ ! ನಡೆತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!