ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ ! ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ??

ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ ! ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ??

ನೀವು ನಿಂತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಮಲಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೇ ನೋಡಿ !

ನೀವು ನಿಂತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಮಲಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೇ ನೋಡಿ !

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ: ವಾಸ್ತು ಹೀಗಿದ್ದರೇ ಹಣ ಬರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ: ವಾಸ್ತು ಹೀಗಿದ್ದರೇ ಹಣ ಬರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ

ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿರುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಬೇಕು ಎಂದರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ! ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿ !

ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿರುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಬೇಕು ಎಂದರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ! ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿ !

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಚೀನಿಯರು ! ಬಾಲ ಮುದುರುವುದು ಪಕ್ಕ !

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಚೀನಿಯರು ! ಬಾಲ ಮುದುರುವುದು ಪಕ್ಕ !

error: Content is protected !!