ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ?? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ?? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು !

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು !

ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃದಯದ ವರೆಗೂ ಆಗುವ ಮನೆಮದ್ದು ಮೊಸರಿನ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃದಯದ ವರೆಗೂ ಆಗುವ ಮನೆಮದ್ದು ಮೊಸರಿನ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!