ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಗುಣದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಗುಣದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಲಿರುವ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್ ! ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ??

ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಲಿರುವ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್ ! ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!