ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಳಸುವ ಹಿಂದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಳಸುವ ಹಿಂದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ! ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ! ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ !

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ !

error: Content is protected !!