ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಟಾಪ್ 6 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ! ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕುವರ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲಿಸ್ಟ್??

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಟಾಪ್ 6 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ! ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕುವರ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲಿಸ್ಟ್??

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದ ರಿಯಾ ಸಹೋದರ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದ ರಿಯಾ ಸಹೋದರ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!