ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ನರ್ ! ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ನರ್ ! ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್: ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದ ವೀರಯೋಧ ಶರ್ಮ ರವರ ಪತ್ನಿ ! ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನವಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್: ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದ ವೀರಯೋಧ ಶರ್ಮ ರವರ ಪತ್ನಿ ! ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನವಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!