ಬಾಲಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿರಾಜ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸೇನೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ??

ಬಾಲಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿರಾಜ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸೇನೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ??

ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರ !

ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರ !

error: Content is protected !!