ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರವರ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ! ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರವರ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ! ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!