ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ದೀಪಿಕಾ ರವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೇ?? ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಮೂಲಗಳು !! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ದೀಪಿಕಾ ರವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೇ?? ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಮೂಲಗಳು !! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

NRC ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ! ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

NRC ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ! ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಮಾತನ್ನು ಖ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ! ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ?? ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವರೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು??

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಮಾತನ್ನು ಖ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ! ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ?? ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವರೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು??

error: Content is protected !!