ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ 4 ಪಕ್ಷೇತರರು ! MP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡುಕ

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ 4 ಪಕ್ಷೇತರರು ! MP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡುಕ

error: Content is protected !!