​ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದ ವೀರಸೈನಿಕನ ಆತ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದಾ..?? ಹೀಗೊಂದು ಪತ್ರ…!!

ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದ ವೀರಸೈನಿಕನ ಆತ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದಾ..??
ಹೀಗೊಂದು ಪತ್ರ…!!

ನೀನು ಜನಿವಾರ ಹಾಕೋ ಹಿಂದುವಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ದೊರೆ???

ನೀನು ಜನಿವಾರ ಹಾಕೋ ಹಿಂದುವಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ದೊರೆ??? – ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹಳೆಯೂರ್

error: Content is protected !!