ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿಗಿಷ್ಟನಾ???ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು…. ಇದನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ….!!

ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿಗಿಷ್ಟನಾ???ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು…. ಇದನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ….!! – ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹಳೆಯೂರ್

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಗೊಂದು ತೆರೆದಪತ್ರ…!!

ಹೌದು ಯುವಭಾರತದ, ವಿಶ್ವಗುರುಭಾರತದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಪರವವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪತ್ರ… ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹಳೆಯೂರ್

ಮೋದಿ ಏಕೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಪ್ಪುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..??ಅವರೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ…

ಮೋದಿ ಏಕೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಪ್ಪುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..??ಅವರೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ…ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

error: Content is protected !!