ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಈಗ ಶುರು, ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶಿವಸೇನೆ ! ಸೋನಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಈಗ ಶುರು, ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶಿವಸೇನೆ ! ಸೋನಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

CAA ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋಡಿ ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

CAA ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋಡಿ ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!