ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ! ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ

ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ! ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ

ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೌಲ್ವಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಂಸದೆ ನುಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್ – ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೌಲ್ವಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಂಸದೆ ನುಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್ – ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!