ಶಾ ಹಿಂದಿ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆ- ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿಯತ್ತು- ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ

ಶಾ ಹಿಂದಿ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆ- ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿಯತ್ತು- ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ

ಮೋದಿ ಕನಸಿಗೆ ತನ್ನ ವೇತನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡಲು ಮುಂದಾದ ತ್ರಿಪುರ ಸಿಎಂ- ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಮೋದಿ ಕನಸಿಗೆ ತನ್ನ ವೇತನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡಲು ಮುಂದಾದ ತ್ರಿಪುರ ಸಿಎಂ- ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಅಬ್ಬಾ, ಚಿದಂಬರಂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ೬ ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಚಿದಂಬರಂ ರವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಲಿರುವ ಶಾಸಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಬ್ಬಾ, ಚಿದಂಬರಂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ,ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ೬ ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಚಿದಂಬರಂ ರವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಲಿರುವ ಶಾಸಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!