ಸುಮಲತಾ ರವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ – ಮುಗಿಬಿದ್ದ 6 ವಕೀಲರು, ಸಾಬೀತಾದರೆ ಗೆದ್ದರೂ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ??

ಸುಮಲತಾ ರವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ – ಮುಗಿಬಿದ್ದ 6 ವಕೀಲರು, ಸಾಬೀತಾದರೆ ಗೆದ್ದರೂ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ??

ಬಡವರೇ ಮರೆತುಬಿಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು !!ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ-

ಬಡವರೇ ಮರೆತುಬಿಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು !!ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ-

error: Content is protected !!