ನಿಖಿಲ್ ಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತೇ ಯಾರು ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು??

ನಿಖಿಲ್ ಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತೇ ಯಾರು ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು??

ನಿಖಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ! ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್.

ನಿಖಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ! ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್.

ಸಂಚಲನ- ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ನೀಡಿದ ಗುದ್ದಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಸರಿಮಯ ವಾದ ಹಾಸನ

ಸಂಚಲನ- ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ನೀಡಿದ ಗುದ್ದಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಸರಿಮಯ ವಾದ ಹಾಸನ

error: Content is protected !!