ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್- ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್- ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಓವೈಸಿ- ವೈನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್

ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಓವೈಸಿ- ವೈನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್

ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ದೇಶದ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಮಾನ

ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ದೇಶದ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಮಾನ

error: Content is protected !!