ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರವರ ಸಹೋದರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರವರ ಸಹೋದರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ??

0

ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬವೇ ರಾಜರಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬವು ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

[do_widget id=et_ads-2]

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಭಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಾ.

[do_widget id=et_ads-3]

ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರವರ ಸಹೋದರರಾದ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಎಂಬುವವರು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್.

[do_widget id=et_ads-4]

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ವಾಗಲಿದೆ.

[do_widget id=et_ads-5]