ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇವರೇ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ?

Post Author: Ravi Yadav