ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆದರಿದ “ಕಮ್ಮಿ’ನಿಸ್ಟರಿಂದ” ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ…!!

ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆದರಿದ "ಕಮ್ಮಿ'ನಿಸ್ಟರಿಂದ" ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ...!! ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ,ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹಳೆಯೂರ್

ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಾ? ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ 7…

ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಾ? ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ 7 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು...