ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಣಕ್ಯ ರವರ ಈ ಜಸ್ಟ್ 4 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಣಕ್ಯ ರವರ ಈ ಜಸ್ಟ್ 4 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಈ ನೀತಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ 4 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತ್ಯಜಿಸುವ ಭಾವನೆ: ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ / ಅವಳ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ತ್ಯಜಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇತರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗುಣವು ಕೆಲವೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ: ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಮಾನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಣಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ಗುಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳು ಸಹಜ. ಈ ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಮ: ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ-ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಡುವೆ ನೆಲದ ಆಕಾಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.