ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ

ಮಹರ್ಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

34

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳು – ಕಲಿಯುಗ, ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರ್ಯುಗ. ಯುಗ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗವು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂದು ನಾವು ಮಹರ್ಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುಗ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕಲಿಯುಗ: ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೇವ ಪೂಜೆ, ಆತಿಥ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ತರ್ಪನ್ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ರರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುವವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಲಿಯುಗದ ಮಕ್ಕಳು: ಮಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಂಬುವ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಿಲ್ಲದ ಮಾನವರು ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕಬ್ಬಿಣದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಳೆಯರು: ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ದುರಾಸೆ, ಕಡಿಮೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವಳು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಗಂಡನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ದೇಹದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಪುರುಷರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಲಿಯುಗ ಹಣವೇ ಎಲ್ಲ: ಕಲಿಯುಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಿಂದ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೋ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪಂಡಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಜನರನ್ನು ದೋಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಯಜ್ಞ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಕಲಿಯುಗದ ವಿಷಯಗಳು: ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಾರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ತಪಸ್ವಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಕಲಿಯುಗ ಕ್ಷಾಮ ಬರಲಿದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಕಲಿಯುಗ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐದು, ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಪುರುಷರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜನರು ವ್ಯರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದವರು, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಯಕರು ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅ’ನ್ಯಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮಂತಹ ಕಳ್ಳರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯು’ದ್ಧಗಳು, ಭಾರಿ ಮಳೆ, ತೀವ್ರ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಖ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ: ವೇದ ವ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗದ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪಾ’ಪ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಜನರು ಸಂತ ಪುರುಷರ ಸೇವೆ, ದಾನ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಧರ್ಮದ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಕ್ರಮೇಣ ಜನರು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.