ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು, ಬಹಳ ಮಹತ್ವವೆನಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ !

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು, ಬಹಳ ಮಹತ್ವವೆನಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ !

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣು ಈ ದಿನದಂದು ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಈ ವರ್ಷ, ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಬರಲಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು, ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನದಂದು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ: ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ತಪ ಮತ್ತು ವ್ರತವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜನರು. ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಾದರೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

ದಾನದ ಮಹತ್ವ: ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ದಿನವೂ ದಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಈ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು.

ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ: ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀಪ ದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವೂ ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನದಂದು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದೀಪ ದಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ದಿನ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.

ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ: ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಮರದ ಬೇರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಪೂಜಿಸುವಾಗ, ಅರಳಿ ಮರದ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ನಂತರ ಈ ಮರದ ಬೇರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.