ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ! ಈತನೇ ನನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ! ಈತನೇ ನನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!