ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Browsing Tag

arishina

ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಜ್ಞರು ! ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ…

ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಜ್ಞರು ! ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?