ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ! ಭರ್ಜರಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ! ಭರ್ಜರಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!