ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮಯ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್

ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮಯ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್

error: Content is protected !!