ಮೋದಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ! ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸ್ವಾಮಿ !!

ಮೋದಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ! ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸ್ವಾಮಿ !!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತುಂಡು-ತುಂಡು ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ: ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತುಂಡು-ತುಂಡು ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ: ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ

ಮೇಜರ್ ಗೋಗೋಯಿ ಪ್ರಕರಣ: ಪಾಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿದೆ

ಮೇಜರ್ ಗೋಗೋಯಿ ಪ್ರಕರಣ: ಪಾಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿದೆ

error: Content is protected !!