ಶಿವಸೇನಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾತು ಮೀರಿ ಮೋದಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಶಿವಸೇನಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾತು ಮೀರಿ ಮೋದಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!