ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಸಭೆ: 17 ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಸಭೆ: 17 ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಮೋದಿ ಏಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ GST ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ???ವ್ಹಾ..‌ಅದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..??

ಮೋದಿ ಏಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ GST ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ???ವ್ಹಾ..‌ಅದರಿಂದಾಗುವ
ಲಾಭಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..??

error: Content is protected !!