ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್

ಹೌದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಏಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾದರೂ ಏನು? ಈಗಿನ ಏಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಗೊಳಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. […]

error: Content is protected !!