ಕನ್ನಡತಿಗೆ ಶಾಕ್, ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ, ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆದ ಗಿಣಿರಾಮ. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್??

ಕನ್ನಡತಿಗೆ ಶಾಕ್, ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ, ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆದ ಗಿಣಿರಾಮ. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್??

ಕೊನೆಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಉತ್ತಮ TRP ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಉತ್ತಮ TRP ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಮತ್ತೊಂದು ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜಿಗಿದ ಕನ್ನಡತಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ??

ಮತ್ತೊಂದು ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜಿಗಿದ ಕನ್ನಡತಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ??

ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ ರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ ರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಕನ್ನಡತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭುವಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕನ್ನಡತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭುವಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!