ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ರಿಷಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ?? ಅವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ !!

ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ರಿಷಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ?? ಅವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ !!

error: Content is protected !!