ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಗಳೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿ; ರುಬ್ಬೋದು ಬೇಡ ಬೇಯಿಸೋದೂ ಬೇಡ ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಗಳೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿ; ರುಬ್ಬೋದು ಬೇಡ ಬೇಯಿಸೋದೂ ಬೇಡ ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.

ಮಹತ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ. ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಮಹತ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ. ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!