ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Yearly Archives

2021

ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು…

ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ??

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಯಾಕೆ, ಈ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ದೋಸೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಯಾಕೆ, ಈ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ದೋಸೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೊ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ, ಕಾರಣ ತಿಳಿದಾಗ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದು…

ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೊ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ, ಕಾರಣ ತಿಳಿದಾಗ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??